Zajęcia dla słuchaczy kursu zerowego, II semestr 2012, grupa IV - ekonomiczna