lektorat języka hiszpańskiego dla słuchaczy  Centrum Języka  Polskiego- poziom A1- A2