Zajęcia kursowe dla słuchaczy Podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Semestr 1.. 10 godzin zajęć.