Kurs zawiera informacje metodyczne dotyczące nauczania literatury w grupach studentów obcojęzycznych.