Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji Moodle 2.0

Przypisywanie studenta do kursu

Przypisywanie studenta do kursu

Blok „Ustawienia”> Administracja kursem > Użytkownicy > Zapisani użytkownicy