Platforma zdalnego nauczania

Platforma zdalnego nauczania – opis

Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS (UCZNiKO) w ramach prowadzonego na Uniwersytecie projektu Wirtualny Kampus UMCS wykorzystuje platformę zdalnego nauczania MOODLE. Nazwa MOODLE jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania. System obecnie jest używany przez ponad 3.000 ośrodków szkoleniowych w 115 krajach świata i jest on stale rozbudowywany i udoskonalany.

Podstawowe funkcje platformy pozwalają na:

 • rejestrację i zarządzanie użytkownikami z podziałem na administratorów, autorów (tworzących i prowadzących kursy), nauczycieli (prowadzących kursy), studentów (uczestniczących w kursach) i gości,
 • zaplanowanie i zarządzanie kursem (przedmiotem) lub grupą kursów z zachowaniem reguł dostępu do nich,
 • budowę i/lub udostępnianie różnego rodzaju elektronicznych materiałów edukacyjnych,
 • komunikację między użytkownikami (w trybie synchronicznym i asynchronicznym) przy pomocy np.: forów dyskusyjnych, wiadomości e-mail, czatów,
 • wspieranie pracy grupowej (poprzez np. pracę nad wspólnym dokumentem)
 • analizę aktywności uczestników w systemie (analiza logów),
 • weryfikację wiedzy studentów (poprzez np.: testy i zadania on-line),
 • import gotowych kursów bądź ich elementów (zestandaryzowanych z SCORM),
 • archiwizację kursów bądź ich elementów (wraz z logami i plikami użytkowników),
 • zbieranie informacji i opinii, zapisy na zajęcia (poprzez np. ankiety, głosowania).

Konto w systemie, zakładanie konta


Aby otrzymać pełny dostęp do platformy i zawartych na niej kursów musisz stworzyć konto w systemie. Konto może założyć każdy, a podstawowym wymogiem jest posiadanie aktywnego konta mailowego. Zakładanie konta na platformie jest w pełni zautomatyzowane. Założone konto jest kontem o uprawnieniach Studenta. Uprawnienia Autora lub Prowadzącego kurs nadawane są przez administratora
.

Poniżej przedstawione są kroki, które powinieneś wykonać:

 • Wybierz link Zaloguj (w prawym górnym rogu), bądź polecenie Zacznij teraz od utworzenia nowego konta! (blok w lewym górnym rogu)
 • Wypełnij swoimi danymi formularz Nowe konto.
 • Po chwili na podany przez Ciebie w formularzu adres zostanie wysłany do Ciebie e-mail.
 • Otwórz wiadomość (jest to automatyczna wiadomość systemowa) i postępuj według zawartych tam instrukcji. Kliknij zawarty tam link. W ten sposób dokończysz swoją rejestrację w systemie, Twoje konto zostanie potwierdzone i będziesz już mógł zalogować się na platformie używając wybranych wcześniej parametrów (nazwa użytkownika, hasło).

Usuwanie konta

Założone konto w systemie może być usunięte tylko przez administratora systemu, kontakt mailowy bądź telefoniczny: (081) 537 61 81.

Udział w kursach

Aby brać udział w kursach udostępnianych na platformie musisz posiadać konto (zobacz Konto w systemie). Następnie przechodząc do Kategorii kursów:

Wybierz kurs, który Cię interesuje, bądź którego szukasz.

 • Kursy mogą być dostępne ogólnie bądź zabezpieczone hasłem.
 • Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie hasła (klucza dostępu) do kursu - wpisz hasło (otrzymane od nauczyciela). W ten sposób zostaniesz również zapisany na ten kurs.
 • Podanie hasła jest wymagane tylko podczas pierwszego logowania się do kursu.
 • Aby ponownie uzyskać dostęp do kursów (na które już się zapisałeś) konieczne będzie jedynie zalogowanie się do systemu.
 • W momencie gdy jesteś już zapisany do kursów, nazwy ich będą również dostępne w bloku Moje kursy (widocznym po zalogowaniu).

Z kursu uczestnik może samodzielnie się wypisać korzystając z opcji Wypisz mnie z…, (dostępnej w obszarze kursu). Natomiast jeżeli ta opcja jest nie widoczna - oznaczać to będzie, że uczestnik zostanie automatycznie systemowo usunięty z kursu, co nastąpi po długim okresie nielogowania się do tego kursu (powyżej 360 dni). W każdym momencie kontaktując się administratorem bądź prowadzącym nauczycielem możesz zostać wypisany z kursu.

Kontakt

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z jednostką koordynującą projekt Wirtualnego Kampusu na Uniwersytecie: Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS:

dr.magdallia@gmail.com tel. (081) 537 61 81
malgorzata.grudzinska@poczta.umcs.lublin.pl tel.(081) 537 61 81

Last modified: Tuesday, 12 January 2016, 12:26 PM